KRÚŽKOVÁ  ČINNOSŤ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

       Vedúci krúžku

            Názov krúžku

            Termín konania

  Ing. Magyarová E.

  Logika zábavne


  Ing. Ferková E.

  Chceš sa zdokonaliť?


  Ing. Sabolčáková D.

  Dizajnérsky


  Ing. Dobos G.

  Autoškola


  Mgr. Šoganičová E.

  Volejbalový


  Mgr. Hudák M.

  Basketbalový


  Ing. Masnicová N.

  Mediálny


  Ing. Mihóková B

  Turistický


  Ing. Mokoš R.

  Praktická realizácia strojárenských prác


  Bc. Maslanko

  Futbalový, tenisový


  Ing. Jáger Š.

  Strelecký


  Ardelán G.

  Praktická realizácia elektro prác


  Eotvosová M.

  Cukrárenský