AUTOŠKOLA

 Stredná odborná škola - Szakközépiskola

ul. Janka Kráľa č.25, 07901 Veľké Kapušany


STAŇ SA ŽIAKOM NAŠEJ ŠKOLY

ZÍSKAŠ MOŽNOSŤ ZA VÝNIMOČNE VÝHODNÝCH PODMIENOK

ABSOLVOVAŤ VODIČSKÝ KURZ

 

HISTÓRIA

Autoškola SOŠ má dlhodobú tradíciu, od založenia je organickou súčasťou školy. Začiatky výcviku vodičov môžeme datovať od roku 1968, keď sa začalo s výcvikom na traktor, Od roku 1972 sa rozšírila táto možnosť o výcvik na motocykel. Do roku 2005 prebiehal výcvik na traktore. V roku 2006 pri zmene legislatívy došlo k preregistrácii autoškôl. Autoškola SOŠ je zaregistrovaná na vykonávanie výcviku vodičov skupiny B a T (osobný automobil a traktor).

 

VYUČOVACÍ PREDMET

Žiaci denného štúdia na študijnom odbore Agropodnikanie s odborným zameraním na alternatívne poľnohospodárstvo a agroturistiku majú v učebných osnovách zaradený povinný predmet Motorové vozidlá.

Cestná doprava zaznamenáva v poslednom období významný a dynamický rast. Úlohou predmetu je umožniť žiakom osvojiť si základné vedomosti o princípoch, funkciách, konštrukčnom usporiadaní motorových vozidiel, vrátane ich bezpečného a hospodárneho využívania v prevádzke.

Hlavným cieľom predmetu je príprava žiakov na úspešné absolvovanie výcviku pre získanie vodičského oprávnenia na vedenie motorového vozidla skupiny T (traktor) a skupiny B (osobný automobil), a aby boli schopný samostatnej, bezpečnej, plynulej a hospodárnej jazdy s vozidlami v rôznych situáciach cestnej premávky. Vyučovanie predmetu prebieha v druhom a treťom ročníku denného štúdia.

 

MOŽNOSTI

Žiaci denného štvorročného štúdia môžu si vybrať z kurzov :

 • osobný automobil

 • traktor

 • osobný automobil a traktor

 • rozšírenie vodičského oprávnenia na osobný automobil alebo na traktor

Podmienky kurzu:

 • môžu absolvovať výcvik v priebehu vyučovania v rámci povinného predmetu

 • majú zabezpečené organizovanie ukončenia výcviku a skúšok

 • majú zvýhodnenie podľa zákona o poplatkoch 25% bežného poplatku za skúšanie

 • uhrádzajú minimalizovanú cenu kurzu cca 50% bežnej ceny v autoškolách

Žiaci nadstavbového a večerného štúdia:

 • majú možnosť absolvovať kurz na získanie alebo rozšírenie vodičského oprávnenia na skupinu B (osobný automobil) alebo T (traktor)

 • uhrádzajú minimalizovanú cenu kurzu cca 60% bežnej ceny v autoškolách

 • môžu absolvovať výcvik v priebehu vyučovania v rámci povinného predmetu

 • majú zabezpečené organizovanie ukončenia výcviku a skúšok

Vodičské kurzy prebiehajú podľa učebnej osnovy v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z.z. o autoškolách. O kvalitu výučby a výcviku sa starajú kvalifikovaný učitelia autoškoly.

Naša škola praje každému absolventovi tisíce kilometrov bez havárií.