ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

všeobecné informácie

 

    Denné štúdium

   4-ročné študijné odbory končiace maturitnou skúškou :

     - 2413 4 mechanik strojov a zariadení

     - 2697 4 mechanik elektrotechnik

     - 4210 6 11 agropodnikanie - agroturistika

 

   3-ročné učebné odbory končiace záverečnou skúškou:

     - 6489 2 hostinský

   2-ročné nadstavbové štúdium

     - 6421 4 spoločné stravovanie

 

   2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

     - 4210 6 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment

 

          Štúdium jednotlivých predmetov - ŠJP

   Študijné odbory končiace maturitnou skúškou a získaním Maturitného vysvedčenia

     - 2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

     - 2675 4 01 elektrotechnika - energetika

     - 6421 4 spoločné stravovanie

 

   Učebné odbory končiace záverečnou skúškou a získaním Výučného listu

     - 2466 2 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

     - 2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

     - 6489 2 hostinský