Denné nadstavbové štúdium - maturitné

6421 4 spoločné stravovanie 

2414 4 01  strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

2675 4 01 elektrotechnika - energetika