Učebné odbory

2466 5 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia 

2696 2 03 elektromechanik - rozvodné zariadenia 

6489 2  hostinský

 

Učebné odbory

6421 4 spoločné stravovanie

2675 4 01  elektrotechnika - energetika

2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení